MTC Noord
Statutair gevestigd te: Heerenveen
Secretariaat: Marten Wijngaarden, Rypsterdijk 54, 9034VB Marsum
E-mail: secretaris@mtcnoord.nl
Website: http://www.mtcnoord.nl